ต.ค. 24

ขายไฟล์สื่อการสอน 2017


เป็นไฟล์ tiff และ ai

ชุดละ 1,000 บาท
** ส่งเมลให้โหลดได้เลยครับ***
E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431
ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.jomthong.com/?p=2601

Print


ต.ค. 24

ขายไฟล์สื่อการสอน 2017


เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์

ชุดละ 1,000 บาท
** ส่งเมลให้โหลดได้เลยครับ***
E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431
ดูรายละเอียดได้ที่

 

a-113-113 b-113-113 c-113-113 d-113-113 e-113-113 f-113-113 g-113-113 h-113-113 i-113-113

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88-52-32 %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a-52-32 %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%87-52-32 %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81-52-32 %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-52-32 %e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%96%e0%b8%81-52-32 %e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%b0-52-32 %e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2-52-32 %e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%8d%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2-52-32 %e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-52-32 %e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a-52-32

 

Print

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c Print Print Print Print Print 5-7 ประวัติคอมพิวเตอร์ประ แผงวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น Print Print Print

2-1 Print 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 Print ค่านิยมหลัก 12 ประการ ค่านิยมหลัก 12 ประการ

a-60-160 b-60-160 c-60-160 d-60-160 e-60-160 f-60-160 g-60-160 %e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%95-80-60 %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%ad-80-60 %e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%9f-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-80-60 %e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a5-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95-80-60 %e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2-80-60 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8ca-100-60-3 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8cb-100-60 %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8cc-100-60-2 %e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-80-30 %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2-130-180 %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-300-200-copy %e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-80-60 %e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95-80-60 %e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%81-80-60ben

ben-2 vage-1 vage-2 vage-3 vage-4 vage-5 vage-6 vage-7 vage-8 vage-9 vage-10 vage-11 vage-12 vage-13 vage-14 vage-15 vage-16 vage-17 vage-18 vage-19 vage-20 vage-21 vage-22 vage-23 vage-24 vage-25 vage-26 vage-27 vage-28 vage-29 vage-30 vage-31

45-1 45-2 45-3 45-4

Print Print Print Print Print Print

Print Print Print Print Printasean-1 asean-2 asean-3 asean-4 asean-5 asean-6 asean-7 asean-8 asean-9 asean-10 asean-11 asean-12 asean-13 asean-14 asean-15 asean-16 asean-17 asean-18 asean-19 asean-208888-1 8888-2 8888-3 8888-4 8888-5 8888-6 8888-7 8888-8 8888-9 8888-10 8888-11 8888-12 ขับรถผิดกฎจราจร 8888-14 8888-15 Print ค่านิยมหลัก 12 ประการ ค่านิยมหลัก 12 ประการ ค่าประจำหลัก 80-50 8888-20 Print Print เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 8888-25 8888-26 8888-27 8888-28 8888-29 8888-30 8888-31 8888-32 8888-33 8888-34 8888-35 บรรไดงู 300-430 8888-37 8888-38 8888-39 8888-40 8888-41 8888-42 8888-43 8888-44 8888-45 8888-46 8888-47 8888-48 8888-49 8888-50 8888-51 8888-52 8888-53 8888-54 8888-55 8888-56 8888-57 Print 8888-59 8888-60 8888-61 8888-62 8888-63 8888-64 8888-65 8888-66 Print Print Print 8888-70 8888-71 8888-72 8888-73 8888-74 8888-75 8888-76 8888-77 8888-78 8888-79 8888-80 8888-81 8888-82 8888-83 Print Print


ต.ค. 23

ขายไฟล์พ.ค. 20

ขายไฟล์ ยาเสพติด + วันภาษาไทย+ วันสุนทรภู่


เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์

ชุดละ 300 บาท ค่าส่ง 50 บาท ems
สินค้าพร้อมส่งครับ***
E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

26 june 1 26 june 2


พ.ค. 20

ขายไฟล์ ยาเสพติด + วันภาษาไทย+ วันสุนทรภู่


เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์

ชุดละ 300 บาท ค่าส่ง 50 บาท ems
สินค้าพร้อมส่งครับ***
E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431
ดูรายละเอียดได้ที่

 http://www.jomthong.com/?p=2563

(แบบ1)เติมพลัง 200-100

 

 

 

 

สุนทรภู่ 300-150


ก.พ. 2

รับทำการ์ดงานบวช


รับทำการ์ดงานบวช

เลือกตามรหัสการ์ดได้เลยครับ  เช่น การ์ดบวช 1 , การ์ดบวช 2
ราคาเป็นกันเอง

สั่งขั้นต่ำ 200 ใบ  ใบละ 7  บาท (พร้อมซอง)
ฟรีค่าออกแบบ
กระดาษโฟโต้ 210 แกรม
ขนาด 4×6 นิ้ว

E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

facebook :  https://web.facebook.com/jomthongcard/

MONK  CARD 1 MONK  CARD 2 MONK  CARD 3 MONK  CARD 4 MONK  CARD 5


ม.ค. 21

รับพิมพ์การ์ดงานแต่งหน้าเดียว ราคาไม่แพง


รับทำการ์ดแต่งงาน  หน้าเดียว
เลือกตามรหัสการ์ดได้เลยครับ  เช่น card 85 , card 86
ราคาเป็นกันเอง

สั่งขั้นต่ำ 200 ใบ ใบละ 7 บาท (พร้อมซอง)
ฟรีค่าออกแบบ
กระดาษโฟโต้ 230 แกรม
ขนาด 4×6 นิ้ว

E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

facebook :  https://web.facebook.com/jomthongcard/

แบบการ์ด หน้า-หลัง

 ขั้นตอนการสั่งทำการ์ด

แบบการ์ด หน้าเดียว อยู่ด้านล่างครับ

512px-Hand_down_font_awesome.svg

 

card2222

a1 a2 a3 a4


ม.ค. 19

การปรับ resolution ใน hphtoshop สำหรับงานป้าย


การปรับ resolution ใน photoshop สำหรับงานป้าย

การปรับ resolution สำคัญมากในการทำงาน
เมื่อคุณปรับผิดงานนั้นก็ไม่สามารถพิมพ์ได้ต้องปรับให้พร้อมปริ้นได้เลย

เช่น
resolution 1


ม.ค. 10

ขั้นตอนการสั่งทำการ์ด


ขั้นตอนการสั่งทำการ์ด

1. เลือกรูปแบบการ์ด เช่น card 1 , card 2

2. ขอรายละเอียดงานจากลูกค้า เกี่ยวกับการ์ด

3. แจ้ง id line email หรือเบอร์โทร

4. โอนเงินมัดจำ ผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาแฟร์รี่แลนด์นครสวรรค์
881-220896-5
อำนาจ เปาจีน
* มัดจำ 50%

5. ทางร้าน เริ่มออกแบบทำไฟล์ให้กับลูกค้า ส่งให้ตรวจ Proof
ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง

6. ลูกค้าส่งเมล์หรือ line ยืนยันความถูกต้อง

7. จัดส่งให้กับลูกค้า ทางไปรษณีย์ พร้อมให้เลข ems ตรวจสอบ
E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

แบบการ์ด หน้า-หลัง

แบบการ์ดงานแต่งหน้าเดียว


ธ.ค. 26

รับทำการ์ดแต่งงาน แบบใหม่


รับทำการ์ดแต่งงาน แบบใหม่
แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครมีหลายแบบให้เลือก
เลือกตามรหัสการ์ดได้เลยครับ  เช่น card 1 , card 2
ราคาเป็นกันเอง

สั่งขั้นต่ำ 200 ใบ  หน้า-หลัง ใบละ 12 บาท (พร้อมซอง)
ฟรีค่าออกแบบ
กระดาษโฟโต้ 210 แกรม
ขนาด 4×6 นิ้ว

E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

facebook :  https://web.facebook.com/jomthongcard/

แบบการ์ดงานแต่งหน้าเดียว

 ขั้นตอนการสั่งทำการ์ด

 แบบการ์ด หน้า-หลัง อยู่ด้านล่างครับ

512px-Hand_down_font_awesome.svg

 

 

 ** การ์ดงานแต่งหน้า-หลัง สามารถนำมาปรับ
เป็นหน้าเดียวก็ได้ครับ

ราคาแผ่นละ 7 บาทครับ

card pricecard 1 card 2 card 3 card 4 card 5 card 6 card 7 card 8 card 9 card 10 card 11 card 12 card 13 card 14 card 15 card 16 card 17 card 18 card 19 card 20 card 21 card 22 card 23 card 24 card 25 card 26 card 27 card 28 card 29 card 30 card 31 card 32 card 33 card 34 card 35 card 36 card 37 card 38 card 39 card 40 card 41 card 42 card 43 card 44 card 45 card 46 card 47 card 48 card 49 card 50 card 51 card 52 card 53card 54
card 55 card 56 card 57 card 58card 59card 60 card 61 card 62 card 63 card 64

card 65card 66 card 67 card 68 card 69 card 70 card 71 card 72 card 73 card 74 card 75 card 76 card 77 card 78 card 79 card 80 card 81 card 82 card 83 card 84


ธ.ค. 18

ขายไฟล์การ์ดงานแต่งแบบใหม่


preview 1 preview 2 preview 3 preview 4 preview 5 preview 6 preview 7 preview 8 preview 9 preview 10 preview 11 preview 12 preview 13 preview 14 preview 15 preview 16


ธ.ค. 18

ขายไฟล์การ์ดงานแต่งแบบใหม่


เป็นไฟล์ ilustrator และไฟล์ tiff มีเลเยอร์
ไฟล์ขนาดใหญ่ เปิดง่ายไม่หนักเครื่อง

มีทั้งหมด 84 ไฟล์

ชุดละ 1,000 บาท
สินค้าพร้อมส่งครับ***
E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

ดูรายละเอียด

1


ต.ค. 10

ขายไฟล์สื่อรณรงค์โรงพยาบาล ชุดที่ 14


เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์ทั้งหมด
และไฟล์ illustrator
มีทั้ง ป้าย แนวนอนทั้งแนวตั้ง

ชุดละ 1,000 บาท
สินค้าพร้อมส่งครับ***

ดูรายละเอียด
http://www.jomthong.com/?p=2197

sss


ต.ค. 10

ขายไฟล์สื่อรณรงค์โรงพยาบาล ชุดที่ 14


เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์ทั้งหมด
และไฟล์ illustrator
มีทั้ง ป้าย แนวนอนทั้งแนวตั้ง
ชุดละ 1,000 บาท
สินค้าพร้อมส่งครับ***

E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

preview Vol 1 (1) preview Vol 1 (2) preview Vol 1 (3) preview Vol 1 (4) preview Vol 1 (5) preview Vol 1 (6) preview Vol 1 (7) preview Vol 1 (8) preview Vol 1 (9) preview Vol 1 (10) preview Vol 1 (11)


ก.ย. 13

ชุดที่ 13 ขายไฟล์ป้ายอิงค์เจ็ทแบบรวม


เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์ทั้งหมด
ไฟล์ขนาดใหญ่ เปิดง่ายไม่หนักเครื่อง

มีทั้งหมด 209 ไฟล์

ชุดละ 1,000 บาท
ดูรายละเอียด

http://www.jomthong.com/?p=2173

ssss

 

 


ก.ย. 13

ชุดที่ 13 ขายไฟล์ป้ายอิงค์เจ็ทแบบรวม


เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์ทั้งหมด

ไฟล์ขนาดใหญ่ เปิดง่ายไม่หนักเครื่อง

ไฟล์หลากหลายมีทั้ง ป้ายโครงการ แนวนอนทั้งแนวตั้ง
ป้ายโรคต่างๆ ป้ายคุณธรรมจริยธรรม
ป้ายพฤติกรรมพึงประสงค์ของคนไทย
ป้ายพิการ ป้ายงานศพ ป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ป้ายผู้สูงอายุ

มีทั้งหมด 209 ไฟล์

ชุดละ 1,000 บาท
สินค้าพร้อมส่งครับ***

E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

preview 1 preview 2 preview 3 preview 4 preview 5 preview 6 preview 7 preview 8 preview 9 preview 10 preview 11


มิ.ย. 21

ขายไฟล์ฉลุ cnc เป็นไฟล์ illustratorและไฟล์ coreldraw ลายเส้นทั้งหมด


เป็นไฟล์ illustratorและไฟล์ coreldraw ลายเส้นทั้งหมด
มีทั้งหมด 73 ไฟล์

สำหรับเครื่อง ตัด เจาะ ฉลุ เหมาะสำหรับงาน
- ตัดสติ๊กเกอร์
- เครื่อง CNC
- เครื่องพ่นทราย แกะสลักหิน แกะลายกระจก

ชุดละ 2,000 บาท
สินค้าพร้อมส่งครับ***

อัพโหลดทงเว็บไม่ต้องส่งไปรษณีย์ครับ *****

ดูรายละเอียด
http://www.jomthong.com/?p=2156

E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

ลายฉลุ แบบที่ 8


มิ.ย. 21

ขายไฟล์ฉลุ cnc


เป็นไฟล์ illustratorและไฟล์ coreldraw ลายเส้นทั้งหมด

มีทั้งหมด 73 ไฟล์

ชุดละ 2,000 บาท

สินค้าพร้อมส่งครับ***

อัพโหลดทงเว็บไม่ต้องส่งไปรษณีย์ครับ *****

 

preview cnc 1 preview cnc 2 preview cnc 3 preview cnc 4 preview cnc 5 preview cnc 6 preview cnc 7


พ.ค. 22

ขายไฟล์ป้ายโครงการ เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์ทั้งหมด


ขายไฟล์ป้ายโครงการ
เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์ทั้งหมด
ไฟล์ขนาดใหญ่ เปิดง่ายไม่หนักเครื่อง
มีทั้งหมด 231 ไฟล์

ชุดละ 1,000 บาท
สินค้าพร้อมส่งครับ***

ดูรายละเอียด
http://www.jomthong.com/?p=2137

E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

sdsdf


พ.ค. 22

ขายไฟล์ป้ายโครงการ เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์ทั้งหมด


ขายไฟล์ป้ายโครงการ
เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์ทั้งหมด
ไฟล์ขนาดใหญ่ เปิดง่ายไม่หนักเครื่อง
มีทั้งหมด 231 ไฟล์

ชุดละ 1,000 บาท
สินค้าพร้อมส่งครับ***

E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

preview cut out 1 preview cut out 2 preview cut out 3 preview cut out 4 preview cut out 5 preview cut out 6 preview cut out 7 preview cut out 8 preview cut out 9

 


มี.ค. 31

ขายไฟล์ป้ายรณรงค์ขับขี่ช่วงสงกรานต์


เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์ทั้งหมด
มีทั้งหมด 12 ไฟล์ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ชุดละ 500 บาท
พร้อมลิงค์โหลดไฟล์ * ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ **

mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431


มี.ค. 31

ขายไฟล์ป้ายรณรงค์ขับขี่ช่วงสงกรานต์


เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์ทั้งหมด
มีทั้งหมด 12 ไฟล์ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ชุดละ 500 บาท
พร้อมลิงค์โหลดไฟล์ * ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ **

mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

ดูรายละเอียดไฟล์

ride focus

 


มี.ค. 20

ป้ายคำพูดงานแต่ง…สุดน่ารัก


prop..pop..pop
ป้ายคำพูดงานแต่ง แบบน่ารัก เปลี่ยนข้อความได้

จำนวน 136 ไฟล์
เป็นไฟล์ illustrator ทั้งหมด
ชุดละ 700 บาท พร้อมส่งอีเมลได้เลย
mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

preview prop marrie 1

 

 

preview prop marrie 2 preview prop marrie 3


มี.ค. 20

ป้ายคำพูดงานแต่ง…สุดน่ารัก


ป้ายคำพูดงานแต่ง…สุดน่ารัก
prop..pop..pop
ป้ายคำพูดงานแต่ง แบบน่ารัก เปลี่ยนข้อความได้

จำนวน 136 ไฟล์
เป็นไฟล์ illustrator ทั้งหมด
ชุดละ 700 บาท พร้อมส่งอีเมลได้เลย

mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

คลิกดูรายละเอียด

preview 111

 

 


มี.ค. 15

ขายไฟล์สงกรานต์ แบบใหม่ 2015


ไฟล์สงกรานต์เป็นไฟล์ tiff ละเอียด ขนาด 480-240 cm resolution 72
และไฟล์ฟ้อนสงกรานต์ป็น ไฟล์ illustrator
ชุดละ 1,500 บาท พร้อมส่ง ems

mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

prerview sonkran 1

prerview sonkran 2

 

 

 

 

prerview sonkran 3


มี.ค. 15

ขายไฟล์สงกรานต์ แบบใหม่ 2015


ไฟล์สงกรานต์เป็นไฟล์ tiff ละเอียด ขนาด 480-240 cm resolution 72
และไฟล์ฟ้อนสงกรานต์ป็น ไฟล์ illustrator
ชุดละ 1,500 บาท พร้อมส่ง ems

mail : dvdtemplate88@gmail.com
Line Id : jomthong.com
Tel. 083-4885431

ดูรายละเอียด

ฟ้อนสงกรานต์ 7


มี.ค. 9

แบบพระเทพ ไฟล์ tiff มีเลเยอร์


ขาย ชุดละ 450 บาท

รายละเอียดแบบ

พระเทพ 400-200-4 พระเทพ 600-300

 

 

 

 

 

 

 

 

พระเทพB 150-200 พระเทพ 500-300 พระเทพ 400-200-3 พระเทพ 400-200-2 พระเทพ 400-200-1

พระเทพ 150-200 พระเทพ 120-240

 

 

 

 

 


ก.พ. 14

เปลี่ยนไลน์ใหม่แล้ว


เรียนลูกค้าทุกท่าน ผมได้เปลี่ยนไลน์ใหม่แล้วครับ
จากเดิม ID : streetking2

เปลี่ยนเป็น line ID : jomthong.com


ม.ค. 19

รับทำแบบป้ายโลโก้แต่งงานใส่โฟมบอร์ดใช้ในงานแต่งงาน


รับทำแบบป้ายโลโก้แต่งงานใส่โฟมบอร์ดใช้ในงานแต่งงาน
สไตล์วินเทจ สไตล์น่ารักสดใส มีให้เลือกกว่า 487 แบบไม่ซ้ำใคร
ทำให้มีตัวเลือกมากกว่าและ มีให้เลือกตามสไตล์ของท่านที่ชื่นชอบ
เป็นโลโก้แต่งงานแบบใหม่ต้อนรับปี 2015

สนใจติดต่อ
dvdtemplate88@gmail.com
หรือ line ID : jomthong.com
หรือ โทร. 083-4885431
ทางร้านเราจะส่งรายละเอียดไปให้ครับผม

- ป้ายขนาด กว้าง 1.2 เมตร ราคา 1,250 บาท (รวมเคลือบแล้ว)
- ป้ายขนาด กว้าง 1.5 เมตร ราคา 1,500 บาท (รวมเคลือบแล้ว)
*** ให้ลูกค้าเลือกว่าจะเคลือบใส หรือเคลือบด้าน ราคาเท่ากัน ****
**** ราคายังไม่รวมค่าส่ง ems ***

ป้ายของทางร้าน Print ละเอียด และเคลือบอย่างดี
ติดลงบน โฟมบอร์ด หนา 5 mm น้ำหนักเบา
ส่ง ems ถึง บ้านท่านครับ

** แก้แบบตามที่แบบให้คิดเพิ่ม 2300
** สีอาจเพี้ยนบ้างจากที่จอเห็น อาจจะไม่เป๊ะ 100%

logo wedding design 1 logo wedding design 2 logo wedding design 3 logo wedding design 4 logo wedding design 5 logo wedding design 6 logo wedding design 7 logo wedding design 8 logo wedding design 9 logo wedding design 10 logo wedding design 11 logo wedding design 12 logo wedding design 13 logo wedding design 14 logo wedding design 15 logo wedding design 16 logo wedding design 17 logo wedding design 18 logo wedding design 19 logo wedding design 20 logo wedding design 21 logo wedding design 22 logo wedding design 23 logo wedding design 24 logo wedding design 25 logo wedding design 26 logo wedding design 27 logo wedding design 28 logo wedding design 29 logo wedding design 30 logo wedding design 31 logo wedding design 32 logo wedding design 33 logo wedding design 34 logo wedding design 35 logo wedding design 36 logo wedding design 37 logo wedding design 38 logo wedding design 39 logo wedding design 40 logo wedding design 41 logo wedding design 42 logo wedding design 43 logo wedding design 44 logo wedding design 45 logo wedding design 46 logo wedding design 47 logo wedding design 48 logo wedding design 49 logo wedding design 50 logo wedding design 51 logo wedding design 52 logo wedding design 53 logo wedding design 54 logo wedding design 55 logo wedding design 56 logo wedding design 57 logo wedding design 58 logo wedding design 59 logo wedding design 60 logo wedding design 61


ม.ค. 10

ขายไฟล์ ป้ายงานบวช การ์ดงานบวช


 ชุดละ 2,000 บาท

*** ส่งทุกงาน บวกค่าส่ง EMS 100 บาท

เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์
ขนาด 480 cm x 240 cm resolution 72
ความละเอียดสูง

 

monk cut out 1 monk cut out 2 monk cut out 3 monk cut out 4 monk cut out 5 monk cut out 6 monk cut out 7 monk cut out 8

 

MONK  CARD 1 MONK  CARD 2 MONK  CARD 3


ม.ค. 10

ขายไฟล์ ป้ายงานบวช การ์ดงานบวช


ขายไฟล์ ป้ายงานบวช การ์ดงานบวช ความละเอียดสูง

ชุดละ 2,000 บาท

*** ส่งทุกงาน บวกค่าส่ง EMS 100 บาท

เป็นไฟล์ tiff มีเลเยอร์
ขนาด 480 cm x 240 cm resolution 72
ความละเอียดสูง

preview front wed

สนใจติดต่อ

Line : jomthong.com
E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Tel : 083-4885431
www.jomthong.com

ดูรายละเอียดไฟล์ คลิก


พ.ย. 26

รับออกแบบงานโฆษณา


Print- ถ้าออกแบบเหมาเป็นเดือน เดือนละ 8 พัน / เดือน

วันนึงส่งประมาณ ไม่เกิน 5 แบบ
- ถ้าออกแบบเหมาเป็นเดือน เดือนละ 6 พัน / เดือน
วันนึงส่งประมาณ ไม่เกิน 3 แบบ

*** เป็นงานป้ายอิงค์เจ็ทธรรมดาไม่ยากเกินไป **
(**ขอเป็นงานไม่ด่วนมากครับ ขอบคุณครับ**)
(หยุด เสาร์อาทิตย์คับ)

- ถ้าคิดเป็นแบบป้ายอิงค์เจ็ทก็แบบ ละ 150-500 แล้วแต่ความยากง่าย
- ถ้าแผ่นพับ a4 2 หน้า หน้าละ 400 (* พี่พิมพ์ข้อมูลและวางดัมมี่มาเรียบร้อยแล้ว)
- ดร๊าฟแบบ แบบละ 300-1000 บาท ขึ้นไปแล้วแต่ความยากง่าย
- ออกแบบโลโก้ 500-1000 บาท (แก้แบบ 3 ครั้ง)
- ออกแบบใบปลิว 400-500 บาท (แล้วแต่ความยากง่ายของแบบ)
(* พี่พิมพ์ข้อมูลและวางดัมมี่มาเรียบร้อยแล้ว)
- นามบัตร คิด 150 บาท แบบละ 150

** ส่งงานทางเมลได้ ส่งไฟล์มีเลเยอร์ แต่ zip ไฟล์แบ่งเป็นพาสงานไป***


ก.ย. 1

แบบไฟล์ป้ายรณรงค์ต่างๆ ชุดที่ 6


ไฟล์ป้ายรณรงค์

แบบไฟล์ป้ายรณรงค์ต่างๆ ชุดที่ 6

 

ต้นแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโรลอัพรณรงค์ต่างๆ

ป้ายโรลอัพ พร้อมขาตั้ง Rollup 85*200 cm
สามารถปรับขนาด เป็น x-stand ได้
เป็นไฟล์ .ai (illustrator)
ให้ท่านไปใช้ได้เลย ไม่ต้องออกแบบ

เหมาะสำหรับ ร้านอิงค์เจ็ท โรงพิมพ์ที่สนใจงาน
ที่เอาไปทำให้ อสม. / รพสต. / รพ. / กองทุนหลักประกันสังคม /
องค์กรทั่วไป

ปกติ ราคา 3,000 บาท
โปรโมชั่น ลดเหลือ 2,000 บาททันที

สนใจติดต่อ
Line : jomthong.com
E-mail : dvdtemplate88@gmail.com
Tel : 083-4885431

คลิกดูรายละเอียด

 


ก.ย. 1

แบบไฟล์ป้ายรณรงค์ต่างๆ ชุดที่ 6


แบบรณรงค์สุขอนามัย

anamai

 

แบบรณรงค์โรคบิด
bid

bllod pressure

blood fever

buri

crazy dog

drat pee

drive

family plan

food health

hand foot mouth

hand wash

heart

iodene

jit

know  around

mom and baby

mon look

old sign

shit

sweet

tai

tay noom

tooth brush child

work out

 

vannarok


ส.ค. 10

ไฟล์โลโก้งานแต่ง ชุด 5.1


ไฟล์โลโก้งานแต่ง ชุด 5.1

artwed 1 artwed 2 artwed 3 artwed 4 artwed 5 artwed 6 artwed 7 artwed 8 artwed 9 artwed 10 artwed 11 artwed 12 artwed 13 artwed 14 artwed 15 artwed 16 artwed 17 artwed 18 artwed 19 artwed 20 artwed 21 artwed 22 artwed 23 artwed 24 artwed 25 artwed 26 artwed 27


มี.ค. 14

ขายไฟล์โลโก้งานแต่ง, backdrop งานแต่ง ชุด 5


เป็นลายโลโก้งานแต่งสมัยใหม่ เหมาะสำหรับร้านอิงค์เจ็ท

โรงพิมพ์ หรือผู้ที่สนใจไฟล์งาน เอาไปศึกษาได้
ไฟล์ทั้งหมด 487 ไฟล์ เป็นไฟล์ illustrator (ai)
ขนาดสามารถยืดได้ไม่แตก ไฟล์มีความละเอียดสูง

ขาย   1,500 บาท

* เปิดด้วยโปรแกรม illustrator cs6*

คลิกดูรายละเอียด

 

ไฟล์โลโก้งานแต่ง  ชุด 5.1

ราคา 500 บาท    มี  267 ไฟล์

คลิกดูรายละเอียด โลโก้แต่งงาน 5.1


มี.ค. 14

ขายไฟล์โลโก้งานแต่ง, backdrop ชุด 5


ขายไฟล์โลโก้งานแต่ง, backdrop ชุด 5


ม.ค. 27

สนใจไฟล์ ติดต่อ


ID LINE :  streetking2

 

Mobile 083- 4885431

email :   dvdtemplate88@gmail.com

หรือทางเว็บไซต์  www.jomthong.com


ก.ย. 29

ไฟล์กราฟิกชุด 4


 


ก.ย. 29

ขายไฟล์กราฟิกชุด 4


ขายไฟล์กราฟิก ชุด 4   สำหรับร้านอิงค์เจ็ท โรงพิมพ์ต่างๆ หรือท่านที่สนใจไฟล์กราฟิก เพื่อการศึกษาต่างๆ
งานกราฟิกชุดนี้ช่วยให้ท่านออกแบบได้ไวขึ้นเมื่อมีงานเข้ามามาก เพื่อลดเวลาการออกแบบลง
ทำให้ลูกค้าของท่านไม่ต้องรอนาน

** งานชุด 4 นี้จะเน้นเรื่อง สื่อการสอนและอาเซียน  เป็นไฟล์ฺ ai  (ใช้โปรแกรม illustrator เปิดไฟล์)

- ไฟล์กราฟิก ชุด 4  ดีวีดี   ราคาชุดละ   1,500 บาท

**คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์**

 

สนใจไฟล์ ติดต่อMobile 083- 4885431

email :   dvdtemplate88@gmail.com
หรือทางเว็บไซต์  www.jomthong.com

ID LINE : jomthong.com